top of page

Enerjinin Alfa'sı, Alfa Solar Enerji

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2023


Alfa Solar Enerji A.Ş olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ülkemizin her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılayacak güvenilir ve verimli çözümler sunmak üzere 2011 yılında güneş paneli üretim tesisinin kapılarını açmıştır. Üretim tesisi Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. Bugün 40.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisinde her yıl 1.3 GW fotovoltaik panel üretilmektedir.

Yüksek Kalite Güneş Enerji Panelleri

  • Yüksek verimli panelleriyle ilk yatırım maliyetinde, hızlı geri dönüşüm sağlayarak, 25 yıl ürün garantisi sunmaktadır.

  • Müşterilerini en doğru şekilde yönlendirerek, kaliteli, IEC sertifikalı, Avrupa Standartlarında lisanslı ürünler üretir.

  • En büyük ortağı ve kurucusu olan Alfa Kazan’ın 35 yıllık sanayi tecrübesi Şirket’in uçtan uca bütün süreçlerine öncülük etmektedir.

  • Alanında uzman ve sektör deneyimi yüksek mühendislik ve projelendirme ekibi aracılığıyla; AR-GE faaliyetleri yürütmektedir.


Yıllara göre şirketin gelişimini kısaca şöyle özetleyelim; 2016 yılında Şirket, daha büyük kapasiteli projelere ekipman tedarikini hedeflemiştir. 2016 yılı içerisinde MWp düzeyindeki ilk siparişler alınmış ve toplam 8,8 MWp gücünde 34.000 adet güneş paneli satışı gerçekleştirilmiştir. Şirket 2017 yılında kapasitesini yeni makine parkuru ile 93,2 MWp/yıl’a çıkarılmış ve polikristal ve monokristal hücrelerle iki farklı hücre teknolojisiyle müşterilerine panel tedariki sağlamıştır. Şirket, 2018 yılını 38 MWp gücünde 134.000 adet panel satışı ile kapatmıştır. Şirket, bu süreçte üretim geliştirme çalışmalarını artırmış ve üretim hattı otomasyonunu artırmaya başlamıştır. Şirket, 2019 yılında artan otomasyon ve taleple beraber toplam 81 MWp gücünde 277.000 adet panel üretmiştir ve 2020 yılında faaliyete geçecek kapasite artışı yatırımına başlamıştır. Şirket, 2020 yılında artan talep sonucunda ikinci defa kapasite artışına gitmiş ve 186,4 MWp/yıl kapasiteye ulaşmıştır. 2022 yılında kapasite tam anlamıyla kullanılmaya başlanmış ve üretim kapasitesi 290,70 MWp’e ulaşmıştır. Yeni fabrika yatırımının ilk fazı Ekim ayında tamamlanmış ve üretim kapasitesi 790,70 MWp'e ulaşmıştır. Kuruluş sermayesi bir milyon TL olan şirketin son verilere göre ödenmiş sermayesi 46 milyon TL'dir.


Ortaklık Yapısı

Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.

%80

Halka Açık Kısım

%20

ALFA SOLAR Neler Yapıyor?

Fotovoltaik Panel Üretimi

Alfa Solar, birçok farklı hücre teknolojisiyle ve boyutlarıyla üretilen, farklı boyut ve enerji üretim değerlerine sahip fotovoltaik güneş panelleri üretimini gerçekleştirmektedir. Dünya çapında karlılık ve başarıyı beraberinde getiren fotovoltaik modülleri yüksek kalite, inovatif mühendislik ve teknolojilerle, hızlı müşteri desteği, uluslararası ve yerli standartlara uygun sertifikasyonlarla üretmektedir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Şirket, 158,75 mm, 166 mm ve 182 mm boyutlarında hücrelerle monokristal PERC teknolojisi ağırlıklı üretim yapmaktadır. Şirket, yüksek satın alma gücü ve yıllardır devam eden aralıksız üretim kabiliyeti ile birlikte, tedarikçileri karşısında saygın bir pozisyona yükselmiş ve bu gücünü maliyet ve tedarik avantajı olarak kullanmaktadır.

Fotovoltaik Panel Satışı

Fason Üretim

Fason üretim için referansları ve kalitesiyle Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli enerji şirketleri tarafından tercih edilen Şirket, kapasitesinin önemli bir kısmını fason üretime ayırmış ve büyük sözleşmeler imzalamıştır. Sektörde gelecek yıllarda satış baskısı oluşsa bile, fason üretim sayesinde Şirket’in tam kapasitede çalışması hedeflenmektedir. Fason üretim toplam üretimin %65ini ve satışların da %95 yurtiçi satışlar oluşturmaktadır.


Yepyeni Yatırımları

Yeni fabrika yatırımı ile birlikte, kapasitede 1000 MWp artış beklenmektedir. Şirket, 2022 yılı son çeyrek başında yeni fabrika yatırımının ilk faz yatırımlarını (500 MWp) tamamlamış ve üretime başlamıştır. İlk faz ve fabrika inşaatı tamamen özkaynak ile finanse edilmiştir. İkinci faz olan 500 MWp’nin Mayıs 2023’te devreye girmesi ve Haziran 2023’te tam kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Dolayısıyla Haziran 2023 itibarıyla yıllık kapasitenin 1290,70 MWp olması hedeflenmektedir. Şirket, Yeni Fabrika yatırımı ile birlikte daha büyük kapasitede paneller üretecek ve satışını gerçekleştirecektir. Yeni Fabrika yatırımı ile birlikte Şirket, ilk etapta 182x182 milimetreye kadar hücre işleyebilir üretim hattı kuracak olup, bu yatırımın tamamlanmasını müteakip yapılabilecek revizyonlar ve kapasite artırımları sonucunda üretim hattının 210x210 milimetreye kadar hücre işleme kapasitesine ulaşması da mümkündür.

Şirket ikinci fazın devreye girmesiyle iki fabrikasının da bulunduğu Kırıkkale 1. OSB içerisinde artan depo ihtiyacı sonucunda depo yatırımı yapmak için 2022 yılının son çeyreğinde çalışmalara başlamıştır. Depo yaklaşık 10.000 m² kapalı alana sahip olup yeni kurulan fabrikanın bitişiğindedir. Depo kurulumunun Haziran 2023'te tamamlanması hedeflenmektedir.

Şirket kendi elektriğini kendisi üretecek: Alfa Solar Enerji, Ana Fabrika ve Yeni Fabrika’nın kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapacak GES kurulmasını planlamakta olup; güncel mevzuatın izin verdiği kapsamda, kendi ürettiği güneş panellerini kullanarak, öz tüketime yönelik çatı ve arazi üzerine GES kurulumu yapmak için çalışmalara başlamıştır. Afyon İli Sandıklı İlçesinde faaliyet gösterecek yaklaşık 16.000 kWp güce sahip olması planlanan tesisin anahtar teslim kurulum işinin maliyeti yaklaşık 14.000.000,00 USD olacaktır. Proje maliyetinin yaklaşık yarısı, Şirket’in kendi üretimi olan güneş panellerinden oluşmaktadır. Şirketimizin, bu santralin devreye girmesi ile birlikte yıllık yaklaşık 28 milyon kWh elektrik üretimi yapması ve güncel elektrik fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 100.000.000,00 TL tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.


Finansal Göstergeler

Hasılat artışlarının ana nedeni; Şirket’in artan talep ve iş hacmine cevap vermek amacıyla yıllar içinde yaptığı kapasite artışları sonrası satışlarında meydana gelen miktarsal büyüme ile birlikte, son dönemde ülkemiz ve dünya genelinde güneş enerjisine olan ilginin artışı, Şirket’in bilinirliliğinin ve yetkinliğinin artıyor olmasıdır.

Net Kar

FAVÖK Yorumu

Borçlar ve Finansman

Operasyonel Durum

Üretim Kapasite Artışları


Şirket’in güncel durumda ve Yeni Fabrika yatırımı tam kapasite olarak devreye girdiğinde üretimini gerçekleştireceği panellerin türüne göre üretim kapasitesinin dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Personel Dağılımı ve Gelişimi

Yatırım Hedefleri

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerine Giriş

Güneş enerjisinde dünyanın en büyük ikinci pazarı olan ABD enerji ihtiyacının yaklaşık %3'ünü güneş enerjisinden elde etmektedir. Ülke, Net Sıfır Hedefi kapsamında bu oranın 2035 yılına kadar %40'a, 2050'ye kadar ise %45'e yükseltmeyi hedeflemektedir. Güneş enerjisi maliyetlerinin giderek düşmesi, diğer temiz enerji kaynaklarına göre kurulum kolaylığı ve ülkenin hedefleri göz önüne alındığında güneş enerjisi ürünlerine artan bir talep mevcuttur. Yalnızca ABD'de de değil aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde de güneş enerjisine talep giderek artmaktadır. Yeni pazarlara girerek satış ağını genişletmeyi hedefleyen Alfa Solar Enerji, ABD/AB pazarını bir fırsat olarak görmekte ve değerlendirmek istemektedir. Bunu 2 farklı yolla yapmayı planlamaktadır:

  • Şirket ABD/AB'ye fabrika kurarak üretimini ve satışını doğrudan ülke içerisinde gerçekleştirmek

  • Türkiye'de ürettiği güneş panellerinin satışını ABD/AB içerisinde kendi adına açmış olduğu şirket vasıtasıyla doğrudan geçekleştirmek

Hücre Üretimi Yatırımları

Şirket güncel olarak güneş hücrelerini Çin'den almaktadır. Hücre, güneş paneli üretim maliyetinin yarısını oluşturmaktadır. Ülkemizde yerli hücre üretimi bazı destek mekanizmaları ile desteklenmektedir. Aynı zamanda önümüzdeki süreçte hücre ithalatının azaltılmasına yönelik ülkemizde adımlar atılabilir. Örneğin; ABD, Çin tarafından üretilen güneş hücrelerinin kullanımını kısıtlayan ya da tamamen yasaklayan koruma önlemleri kullanmaktadır. Bu uygulamaların önümüzdeki süreçte AB tarafından uygulanması ihtimal dahilindedir. Bütün bu gelişmeler ışığında yerli hücre üretimi ilk etapta Çin ürünlerine karşı rekabetçi olamasa da uzun vadede ciddi potansiyel barındırmaktadır.


Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Alfa Solar Enerji, sürdürülebilir büyüme yolunda üretim portföyünü çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken de temiz enerji üretimine ve enerji dönüşümüne olan katkısını sürdürmek istemektedir. Değer üretme odağıyla yatırımlarını gerçekleştiren Alfa Solar Enerji, yenilenebilir enerji santral yatırımı planlamaktadır. Şirket, GES, RES veya HES gibi temiz enerji üreten ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltan yenilenebilir enerji santrallerinden herhangi birine yatırım yapmayı planlamaktadır. Yenilenebilir enerji santralinin türü belli olmamakla birlikte kurulu gücünün 1 GW olması hedeflenmektedir.Şirketin 2023 Yılı Beklentileri

Beklentiler ve Hedef Fiyat Tahmini

Enerji sektörünün ve yenilenebilir enerjinin küresel ve ülkemiz açısından önemi ve gelişimi gittikçe artmaktadır. Alfa Solar, yüksek kapasite üretim odaklı çalışan ve yurt dışı piyasalardaki fırsatları kovalayan aynı zamanda da yerlileşme adımları atmaya devam eden bir şirkettir. Gelecek perspektifinde üretim kapasite artışı ve yurt dışı ihracat adımlarının olması sebebiyle büyümeye devam edecek bir şirkettir. Fakat piyasada yer alan yenilenebilir enerji şirketleri Alfa Solar'ın aksine sadece üretim değil, montaj, bakım, satış sonrası hizmet gibi faaliyetlerin yanında aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleriyle farklı alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Rekabetin artmasıyla birlikte Alfa Solar'ın bu durum karşısında gerekli adımları atacağını düşünüyorum.


UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Genç Adam tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Genç Adam sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Genç Adam tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Genç Adam sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayımlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir. Veriler Fast Web Mali Analiz tarafından sağlanmaktadır.

Genç Adam., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Yatırım Finansman adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sitede yer alan Genç Adam. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Genç Adam'a aittir.

112 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page