top of page

Güneşin Olduğu Her Yerdeler - CW Enerji


2010 Yılında kurulan fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firması CW Enerji Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle güneş paneli üretim firmalarından biridir.

CW Enerji, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı ve lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da hizmet veriyor. Endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumlarında da çözümler sunuyor. Şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi alanlarda da hizmet vermektedir.


Yönetim

Ortağın Adı

Pay

TARZAN TARIK SARVAN

%71,73

VOLKAN YILMAZ

%5,09

DİĞER

%23,18


Personel Sayısı

31 Mart 2023 tarihi itibariyle personel sayısı 1816'dır. Bu sayı 2021'de 658, 2022 sonunda ise 1533 idi. Ayırca şirketteki kadın çalışan sayısı da önemli derecededir.

Şirket Ortaklık Yapısı

Ana Faaliyet Alanları

Şirketin ana faaliyet alanı güneş paneli üretimidir. Ayrıca hammadde üretim ve depolama sistemlerinin üretimi de gerçekleştirmektedir. Şirket lisanslı ve lisanssız santral kurulumlarında yatırımcılara mühendislik projelendirme danışmanlık kurulum bakım ve onarım hizmetlerinin tümünü vermektedir.

Üretim Tesisleri

Şirketin ana faaliyletlerine uygun olarak fotovoltaik güneş panelleri üretimi ve satşı, anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumu, tasarımı, mühendislik ve bakım hizmetleri, güneş enerjisi ekipman üretimi, tedariği ve satışı, güneşten enerji üretimi ile araj şarj istasyonları ve enerji depolama teknolojileri gibi yeni nesil teknolojiler ve sistemlerin yürütülmesi için şirketin sahip olduğu 4 üretim tesisi yer almaktadır.

Şirket yılda;

10.7 milyon EVA Üretimi (Ethylene Vinyl Acetate: Fotovoltaik Güneş Enerji Panellerin üretiminde önemli bir kimyasal üründür.),

1300 MWp güneş paneli üretimi,

30.240 adet lityum batarya üretimi gerçekleştirebilmektedir.


Tedarik ve Üretim Süreci

Şirket üretim zincirinde yer alan hammadde/ekipman ve malzemelerin bir kısmını yurtdışından bir kısmını da yurtiçinden tedarik etmektedir.

Güneş panellerinde yer alan cam,EVA hammaddesi, alüminyum çerçeve, güneş panellerindeki bağlantıyı sağlayan silikon ve bağlantı kutuları ithal edilmektedir. Cam malzemenin %50'si Türkiye %50'si Malezya'dan, EVA maddesi ve Silikon Çin'den, bağlantı kutuları %50 oranında Türkiye'den alınmaktadır. Bu maddelerin/malzemelerin fiyatları şirket tarafından yakından takip edilmekte, avantajlı fiyatlarla veya azami 3 ay vade ile satın alınmaktadır.

Üretilen Ürünler

Lisanssız Elektrik Üretimi

Şirket daha önceden anahtar teslimini gerçekleştirdiği 10 Güneş Enerjisi Santralini 2018 yılında satın almış ve kendi elektrik üretim tesislerinden kazanç elde etmeye başlamıştır.

Elektrik Üretim Tesisleri:

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'ndan şirket 49 yıllığına şarj ağı işletmeci lisansı almıştır. Toplamda şirketin 70 adet AC ve 8 adet DC olmak üzere 78 adet elektirkli araç şarj istasyonu bulunmaktadır.İlk çeyrekte elektrikli araç şarj istasyonlarına 2 milyon TL yatırım yapılmıştır.

EVA Üretimi

Güneş panellerinde cam, fotovoltaik hücre ve arka tabaka hücrelerin birleşmesini sağlayan EVA, ithal girdi maliyetlerinin artmasına sebep olmakta bu sebepten dolayı da şirket bunun üzerine EVA üretim denemeleri yapmaya başlamıştır.


Lityum Batarya ve Enerji Depolama Sistemleri

Enerjinin depolanması, yenilenebilir enerji sektörünün gelişiminde kritik rol oynayacaktır. Şirketin enerji depolama alanında devam eden yatırımı bulunmaktadır. Bu yatırım kapsamında seri üretimin yapılabilmesi için gerekli makine teçhizat alınmış ve kurulumu tamamlanmıştır.

Lityum piller, yüksek enerji yoğunlukları ve döngü başına düşük maliyetleri nedeniyle diğer pil kimyasallarından farklıdır. Yenilenebilir enerji uygulamaları için baskın kimya, Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) pillerdir. Bu kimya, büyük termal kararlılık, yüksek akım değerleri, uzun ömür ve kötüye kullanım toleransı ile yüksek güvenliğe sahiptir. LiFePO4 piller kısa sürede şarj olma kapasitesine sahiptirler. Kullanılmadıkları zaman kendi kendine deşarj olma oranı azdır. Çalışma süresi diğer lityum pillerden daha yüksektir. LiFePO4 pillerden pil ömrü % 50'nin altındayken bile aynı oranda akım çekilebilir. Bunlar göz önüne alındığında solar uygulamalar için LiFePO4 pillerin tercih edilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

LiFePO4 bataryalar, solar sistemler başta olmak üzere taşınabilir solar sistemler, moped, skuter, UPS, elektrikli araçlar, telsiz bataryaları, uzay teknolojileri vb. gibi geniş kullanım alanlarına sahiptirler.

Üretilen enerjinin depolanması ile birlikte verimlilik ve maliyet avantajının daha da arttırılması amacı gerçekleştirilmektedir. Şirket, Antalya OSB 1. Bölge'de yer alan mevcut tesislerinin bitişiğinde lityum batarya üretim tesisi yatırımı yapmıştır.


Şirket açısından, LiFePO4 Batarya üretiminin avantajları şunlar olacaktır:

Bataryaların yüksek performansı, termal kaçak veya erime gibi bir durumu olmaması, çevrim değerlerinin yüksek olması, geliştirilmiş deşarj ve şarj verimliliği, daha uzun sömür ve performansı, yüksek çalışma sıcaklığına sahip olması, hızlı şarj edilebilme özelliğine sahip olması, çevre için çok düşük zarar vermesi, güvenli ve sağlam olması, minimum bakım ve nadiren değiştirilmesi, uzun vadeli faydalanılması, delinmesi durumunda alev almaması durumları söz konusu olduğundan şirketin faaliyet konusundaki verimliliği doğrudan olumlu etkilemesi planlanmaktadır.


Devam Eden Anahtar Teslim Projeler

Yatırımlar

Başlıca gerçekleştirilen harika yatırımlar;

Şirket, 2022 yılında güneş paneli üretiminde kullanılan ilk madde malzemeler arasında %8-9 maliyet payına sahip olan EVA'nın üretimine ilişkin olarak üretim hattı yatırımı gerçekleştirmiştir. Söz konusu hat deneme üretimi devam etmektedir. Yatırım, Antalya OSB 3. Kısım'da yer alan eski fabrika binasında 2022 Ekim - 2022 Aralık arasında tamamlanmıştır. Arsa hariç toplam yatırım bedeli 90 milyon TL olup, %31'i özkaynak ve %69'u yatırım taahhütlü avans kredisi ile finanse edilmiştir.

 • Tesisin kapasitesi yıllık 10,7 milyon m² düzeyinde olup, ekonomik ömrü yatırım fizibilite modelinde 10 yıl olarak kabul edilmiştir.

 • Şirket; 2022 yılında, elektrikli araçların enerji gereksinimini karşılayan çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak amacıyla 09.06.2022 tarihinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan "Sarj Hizmeti Yönetmeliği" kapsamında Sarj Ağı İşletmeci Lisansı almıştır. Lisans kapsamında Şirket, Türkiye genelinde elektrikli şarj istasyonu kurulumları için özkaynak ile yaklaşık 37,2 milyon TL yatırım harcaması yapmıştır.

 • Şirket; 2022 yılında, mevcut panel üretim hattında modernizasyon yatırımı yaparak ilave panel hattı ile aynı anda 3 farklı ürün üretim modeline geçiş sağlamıştır. Böylece mevcut panel üretim kapasitesi 2023'ün ilk yarısı itibariyle 1.300 MW seviyesinden 1.800 MW seviyesine yükselmiştir.

 • Yatırım, 2022 Ekim ve 2022 Aralık ayları içerisinde arsa hariç toplam 292 milyon TL'ye tamamlanmıştır. Yatırım bedelinin %31'i özkaynak ve %69'u yatırım taahhütlü avans kredisi ile finanse edilmiştir.

 • Şirket, 2022 yılında üretilen enerjinin depolanması ile birlikte verimlilik ve maliyet avantajı sağlamak amacıyla Lityum Batarya ve benzeri enerji depolama sistemleri yatırımı gerçekleştirmiştir. Yatırım, 2022 Ekim ve 2022 Aralık ayları içerisinde arsa hariç yaklaşık 15,8 milyon TL'ye tamamlanmıştır. Yatırıma konu makineler finansal kiralama yolu ile finanse edilmiştir. Lityum batarya yatırımına yönelik olan ve mevcut merkez üretim tesisinin bitişiğinde yer alan arsa, üzerindeki tesisi ile birlikte 63,1 milyon TL'ye satın alınmıştır. Toplam yatırım harcaması %32 özkaynak ve %68 tesvik kapsamında yatırım kredisi ile finanse edilmiştir.

AR-GE Faaliyetleri

Şirket 3 farklı araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında 3 farklı proje geliştirmektedir. Bu projeler güneş paneli soğutma sistemleri, panel performansı ve termal yalıtım sistemleri üzerinedir.


Hukuki Konular

31 Mart 2023 itibariyle şirket taradından açılmış 25 dava ve başlatılmış 55 icra takibi mevcuttur. Şirket aleyhine 4 adet iş hukuku ve bir alacak davası, 8 adet icra itiraz ve iptal davası, 2 adet zarar tespit ve 2 adet icra takip davası devam etmektedir. Şirket dava ve icra takiplerine 839.811 TL ayırmıştır. Bu davalar arasında şirketin mali durumunu veya faaliyetlerini etkileyecek bir durum yoktur.


FİNANSAL DURUM ve ÖZET BİLGİLER


CW Enerji A.Ş.'nin 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle toplam varlıkları sırasıyla 1.129,6 milyon TL ve 4.436,2 milyon TL iken 2023 ilk çeyrek dönem bilançosu 2022 yıl sonuna göre %24,5 oranında artarak 5.522,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 ilk çeyrek dönemde Şirket aktifi %72 dönen varlıklar ve %28 oranında duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönen varlıklar; %38,7 stoklar, %18,0 peşin ödenmiş giderler, %26,0 ticari alacaklar, %7,0 nakit/nakit benzeri, %2,0 finansal yatırımlar ve %8,2 diğer dönen varlıklar bakiyesinden oluşmaktadır. Duran varlıklar; diğer alacaklar, kullanım hakkı varlıkları, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve ertelenmiş vergi varlığından oluşmaktadır. Şirket'in toplam varlıklarının 31.12.2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle, 1.400,1 milyon TL ve 1.548,7 milyon TL'lik kısımları duran varlıklardan meydana gelmektedir. 2022 yıl sonu ve 2023 ilk çeyrek dönemde duran varlıklar bir önceki döneme göre %10,6 artmıştır.

Şirket, artan taleplere paralel lojistik gecikmeleri minimize edebilmek, ihtiyatlı olabilmek amacıyla pozisyon almakta, ayrıca dövize bağlı hammadde tedarikinde sorun yaşanmaması ve global risklerden korunmak için stok seviyelerinde ve likidite pozisyonunda ihtiyatlı davranmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket'in artan iş hacmine bağlı olarak bilanço ve gelir tablosu büyümesi ile uyguladığı iş planı ile birlikte değerlendirildiğinde ticari alacaklar ve stoklardaki söz konusu değişimler bunlara paralel gerçekleşmektedir.

Şirket'in, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle toplam yükümlülükleri sırasıyla 648,1 milyon TL, 3.052,5 milyon TL ve 4.041,0 milyon TL'dir. Şirket'in artan hızlılaşanına paralel olarak uygulanan iş modeli doğrultusunda ertelenmiş gelir yükümlülükleri dönemler itibari ile artış göstermektedir.

Şirket'in özkaynakları; ödenmiş sermaye, Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kapanları, Kar'dan Ayrılan Karşılıklar, Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları, Geçmiş Yıllar Karları ve Net Dönem Karı bakiyesinden oluşmaktadır. Özkaynaklar 2021, 2022 yıl sonunda ve 2023 ilk çeyrek dönemde toplam kaynak büyüklüğünün sırasıyla %42,6, %31,1 ve %26,8'ini oluşturmaktadır.

Gelir Tablosu

31.12.2021, 31.12.2022, 31.03.2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

 • 1.003,0 milyon TL,

 • 4.758,3 milyon TL,

 • 458,0 milyon TL, ve

 • 1.645,4 milyon TL net hasılat elde edilmiştir.

2023 ilk çeyrek dönemde elde edilen hasılatın %74'ü güneş paneli satışlarından, %22'si proje satışlarından, %2'si invertör satışlarından ve %3'ü diğer satışlardan oluşmaktadır. Şirket'in hasılatı, 2021 ve 2022 yıllarında önceki yıllara göre sırasıyla %121,7 ve %374,4 artmıştır. 2023 ilk çeyrek dönemde 2022 ilk çeyreğe göre %259,2 artmıştır.

Finansal Oranlar

Şirketin dönemler itibariyle toplam yükümlülüklerinin toplam varlıklar içerisindeki payının artış trendinde olmasının sebebi, ağırlıklı olarak ticari borçlar ve ertelenmiş gelirler bakiyesinde gözlemlenen artıştır.

2023 ilk çeyrek dönemde Şirket'in toplam finansal borçlarının toplam kaynaklar içindeki payı %9,6, özkaynaklara oranı ise %26,8'dir. Ticari borçlar ve alınan avanslardan oluşan ertelenmiş gelirler toplamı ise kaynakların %61,2'sini oluşturmaktadır. Söz konusu tutarlar; güneş paneli satışı ve anahtar teslim proje sözleşmesi yapılan müşterilere alınan avanslardan oluşmaktadır.

Kalan kısmı ise çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar, dönem kart vergi yükümlülüğü, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır.

Söz konusu bilanço yapısı ile uyumlu olarak likidite rasyoları da olumlu bir trend izlemiştir. Uygulanan iş modeli gereği yüksek stok bakiyesi nedeniyle likidite oranları düşük seyretmektedir. Anahtar teslim projelerde mevsimsellik etkisi görülmesi nedeniyle ilk çeyrek dönemde düşüş görülmüştür, ancak yıl ortalamasında gerçek kar marjları yakalanmaktadır.

Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirket 2023 yılı hesap dönemi itibariyle dağıtılabilir kâr oluşması durumunda 5 ıl boyunca kârın asgari %25'ini ilk yıl için nakit, kalan yılları için ise nakit veya bedelsiz pay şeklinde dağıtmayı hedeflemektedir.


Sektördeki Görünüm

2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firması CW Enerji, 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla kurulumu tamamlanmış olacak 500 MWp yeni hat sayesinde yıllık 1.800 MW güneş paneli üretim kapasitesine ulaşmıştır.

 • CW Enerji, hücre mimarisinde multi-busbar hücre teknolojisiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik panel üretimi yapmaktadır. Multi-busbar teknolojisi, panellerde hem optik hem de elektriksel kayıpları en aza indirerek güneş panellerinin verimliliğini arttırmaktadır.

 • Fotovoltaik teknolojisinin geldiği son noktaya bakıldığında, hücre boyutları 166 mm, 182 mm ve 210 mm olmak üzere yeni boyutlara ulaşılmıştır. CW Enerji; 2022 yılı itibarıyla maksimum 675 W güç çıkışına sahip Multi-busbar ve 210 mm hücre yapısına sahip 12 busbar güneş panellerinin üretimini gerçekleştirmektedir.

 • Türkiye genelinde güneş enerjisinden elektrik üretimi sistemleri için gerekli ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştirerek müşteri yoğunluğuna izin vermemektedir. CW Enerji tarafından üretilen güneş panellerine şirket tarafından 12 yıl ürün garantisi ve 30 yıl performans garantisi verilmekte olup, söz konusu paneller aynı zamanda ürün sorumluluk sigortası ile sigortalanmaktadır.

 • CW Enerji, güneş enerji santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı ve lisansız santral kurulumları, lisans alım ve işletme; ayrıca lisanssız projeler planlama, projelendirme ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermektedir.

 • CW Enerji tarafından üretilen fotovoltaik güneş panelleri, standart belge ve sertifikalara sahiptir; PV Cycle ve UL sertifikasına sahiptir.

 • CW Enerji, bünyesinde barındırdığı AR-GE merkeziyle faydalı modellere imza atmıştır.

 • CW Enerji, İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası'nın, Türkiye'de sanayi faaliyet alanında yer alan en büyük kuruluşları tespit etmek için yaptığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" ISO500 sıralamasında, 2017 yılında gerçekleştirdiği net satışla listenin 413. sırasında; 2018 yılında 449. sırada yer almıştır. 2019 yılında ISO İkinci 500 firma içerisinde 358. sırada, 2020 yılında ISO İkinci 500 içerisinde 240. sırada ve 2021 yılında ISO İkinci 500 içerisinde 14. sırada yer almıştır.

 • CW Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 2015-2017 dönemindeki satış geliri hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında. 2015-2017 büyüme oranı %724 olan Şirket 21. sırada yer almıştır; 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında, 2016-2018 büyüme oranı %759,5 olan Şirket, 14. sırada yer almıştır.

 • CW Enerji, müşterilerle iletişiminde ağırlıklı olarak kendi internet sitesini kullanmaktadır. Müşterilerin, bir form doldurarak aklındaki projeleri iletmeleri akabinde firma tarafından istenilen bilgiler çerçevesinde projeler hayata geçirilebilmektedir. Ürün yelpazesine yine internet sitesi üzerinden ulaşabilir, bu ürünler hakkında geniş ve anlaşılır bilgiler temin edilebilmektedir. İndirme Merkezi sayesinde istenilen bütün dokümanlara ulaşılabilmektedir.

 • Türkiye ile yurtdışındaki satış noktalarına ve genç yeteneklere, üniversite ve lise öğrencilerine, sektörle alakalı bilgi sahibi olmak isteyen herkese Şirket'in ilişkili tarafı olan CW Akademi Araştırma ve Geliştirme AŞ. çatısı altında güneş enerjisi ile ilgili pratik ve teorik eğitimler vermektedir.

 • Yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine bağlı olarak yeni pazar olanaklarının artması ve finans kurumlarının yenilenebilir enerji sektörünün desteklenmesi ile uygun finansman olanaklarının Şirket'in pazar payını genişletilmesi için olumlu hususlar olarak değerlendirilebilir.

Hedef Fiyat ve Gelecek Öngörüleri

CW Enerji, Türkiye'de fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. 2010 yılında kurulan şirket, güneş enerjisi alanında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. 2023 yılının ilk yarısında tamamlanacak yeni hat sayesinde yıllık 1.800 MW güneş paneli üretim kapasitesine ulaşması, büyüme ve başarı açısından önemli bir adımdır.

Şirket, multi-busbar hücre teknolojisiyle öne çıkan güneş panelleri üretmektedir. Bu teknoloji sayesinde panellerin verimliliği arttırılarak hem optik hem de elektriksel kayıplar en aza indirilmektedir. Ürünlerin belgelendirilmesi ve sertifikalandırılması, müşterilere güvence sağlayan bir özelliktir.

CW Enerji'nin başarısı, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında sıralamada yükselmesiyle de gösterilmektedir. Hızlı büyüme oranları ve yüksek satış gelirleri, şirketin sektördeki etkinliğini ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Ayrıca, CW Enerji'nin AR-GE merkezine verdiği önem, faydalı modellere imza atmalarını ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörde öncü olmalarını sağlamaktadır.

Şirketin müşteri ilişkilerinde internet sitesini aktif olarak kullandığı ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçirme süreçlerine önem verdiği görülmektedir. Ayrıca, eğitim programları ve akademisi sayesinde sektördeki genç yeteneklere ve bilgi sahibi olmak isteyenlere katkı sağlamakta ve sektörün gelişimine destek olmaktadır.

Finansal olarak da şirketin değerlendirmesi olumlu görünmektedir. Gelirlerinin artışı, yatırım yapabilecekleri yeni pazar olanakları ve finansman imkanları sunmaktadır. Aynı zamanda şirketin likidite rasyolarının olumlu trend izlemesi, finansal durumunun sağlam olduğunu göstermektedir.

Ancak, sektördeki rekabetin yoğunluğu ve güneş enerjisi alanındaki teknolojik gelişmelerin hızla değişmesi, şirketin sürekli olarak yenilikçi ve rekabetçi olmasını gerektiren zorluklardır.

Sonuç olarak, CW Enerji'nin güçlü yönleri ve başarılı performansı, Türkiye'deki güneş enerjisi sektöründe önemli bir rol oynadığını ve gelecekte de büyümeye devam edebileceğini göstermektedir. Ancak, sektördeki dinamikler ve rekabet koşulları göz önünde bulundurularak sürekli gelişim ve inovasyona odaklanması gerekmektedir.


Hedef Fiyat Tespit

Faaliyet raporunun, finansal tabloların ve fiyat tespit raporunun verilerine ve değerlendirmelerine göre bir tahmin yapılmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Genç Adam tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Genç Adam sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Genç Adam tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Genç Adam sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayımlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir. Veriler Fast Web Mali Analiz tarafından sağlanmaktadır.

Genç Adam., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Yatırım Finansman adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sitede yer alan Genç Adam. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Genç Adam'a aittir.

183 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page