top of page

Geleceği Kontrol Eden Şirket - Kontrolmatik


Kontrolmatik başta elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere pek çok sektördeki kuruluşlara; operasyonel teknolojiler ve endüstriyel yazılım-kontrol sistemleri, haberleşme, bilgi güvenliği ve nesnelerin interneti (IOT), güç sistemleri ve proje yönetimi alanlarında hizmet vermektedir. Şimdi şirketimizi detaylıca inceleyelim.


Yönetim Kadrosu ve Ortaklık Yapısı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Çalışanlar

-Osman Şahin KÖŞKER Genel Müdür

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-Handan BÜYÜKKARDEŞ Genel Müdür Yardımcısı – Mali ve İdari İşler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü

-Necmettin ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı – Operasyon

Varna Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği

-Mehmet Ekrem MIHÇI Genel Müdür Yardımcısı – Üretim Tesisleri

19 Mayıs Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü


Personel Bilgisi

Şirketin bağlı ortaklıklar hariç 624 çalışanı vardır. Ve çalışan dağılımı aşağıdaki gibidir.

Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler

Bu şirketlerin neler yaptığına bir bakalım:

Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. (Pomega): 08.12.2021 tarihinde kurulmuş olup, batarya teknolojileri konusunda, lityum iyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur. Dönem sonu itibarıyla çalışan 87 personeli bulunmaktadır.


Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş. :Enwair batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojilerini geliştiren bir Ar-Ge firmasıdır ve bünyesinde birçok yüksek lisanslı ve doktoralı mühendis ve kimyagerler bulundurmaktadır. Kontrolmatik’in elektrokimya alanındaki AR-GE çalışmalarıa katkı sağlayacak olan Şirket, esnek silisyum anotlar, kendi kendini onaran anotlar, lityum zengin katotlar, çeşitli polimer bağlayıcı çözümleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Dönem sonu itibarıyla 10 personeli bulunmaktadır.

Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. (Progresiva): 17.12.2021 tarihinde kurulmuş olup, yurt içi ve yurt dışında, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletimi amacıyla; ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin sair mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacaktır. Dönem sonu itibarıyla çalışan 2 personeli bulunmaktadır.

Mcfly Robot Teknolojileri: 17.10.2022 tarihinde her türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu konusunda faaliyette bulunmak üzere, 10.000.000 TL başlangıç sermayeyle kurulmuştur. Kontrolmatik, Şirket’te %75 pay sahibidir. Dönem sonu itibarıyla 33 personeli bulunmaktadır.


Prolectric Enerji Üretim A.Ş.: Şirket 09.12.2022 tarihi itibarıyla, Progresiva’nın %100 bağlı ortaklığı olarak yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek; ilgili tesislerin ve/veya elektrik üretim santrallerinin kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Dönem sonu itibarıyla itibarıyla personeli bulunmamaktadır.


Nextopia Enerji Üretim A.Ş.(Nextopia): Şirket 01.12.2022 tarihi itibarıyla, Progresiva’nın %100 bağlı ortaklığı olarak yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek; ilgili tesislerin ve/veya elektrik üretim santrallerinin kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etme alanlarında faaliyetle bulunmak üzere Dönem sonu itibarıyla personeli bulunmamaktadır.


Pomega Energy Storage Technologies Inc.: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3GWh/ Yıl kapasiteli batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi kurulması amacıyla kurulmuştur. Dönem sonu itibarıyla personeli bulunmamaktadır.Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.: 06.07.2021 tarihinde kurulmuş olup, uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı amacı ile kurulmuştur. 30.06.2023 tarihi itibarıyla çalışan 42 personeli bulunmaktadır.


MİNT Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.: 22.06.2022 tarihinde kurulmuş olup, Escar Turizm Taşımacılık A.Ş. ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak amacı ile kurulmuştur.


Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş.: Elektrikli araçlarla ilgili her türlü şarj teknolojisi geliştirmek, üretimini ve ticareti faaliyetlerinde bulunma amacıyla kurulmuştur.


Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş.İş.Ort.: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen “100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı" üretim hizmetini yürütmek amacı ile kurulmuştur.


Şirketin Ana Faaliyet Alanları

Kontrolmatik İstanbul merkezli olup, Enerji, Proses Endüstrisi, Ulaşım ve Madencilik sektörlerindeki yurt içi ve yurt dışı müşterilerine “uçtan uca dijital çözümler” sunmaktadır. ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına uygun olarak, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılmak Şirket’in, yalnızca bugününü değil geleceğini de garanti altına almak adına en önemli değeridir. Bu değeri sağlarken gözetilen en önemli ilke çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir.

Kontrolmatik’in ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektir. Kontrolmatik, başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım, depolama) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir;

• Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri,

• Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things)

• Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

Yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, bölümün devamında anlatıldığı üzere uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak ve kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet satışları gerçekleştirmektedir.


Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım & Kontrol Sistemleri

Operasyonel Teknolojiler (OT), bir endüstriyel tesis, bir maden sahası ya da bir ulaşım hattı (raylı sistem ya da karayolu) için kurulan fiziksel altyapı (sıcaklık, basınç, akış gibi çeşitli proses değerlerini izlemek için proses enstrümanları, bu değerleri kontrol etmek ve tehlikeli koşulları önlemek için kontrol vanaları, motorlar, konveyörler ve diğer makineler), bu fiziksel altyapıyı bilgisayar ortamına taşımak için gerekli haberleşme altyapısı (Ethernet switchler, seri dönüştürücüler, fiber optik switchler, routerlar vb.) ile bu sistemlerin otomatik olarak kontrolünü ve izlenmesini sağlayan kontrol sistemleri ve IT Altyapısından meydana gelir. Sektörde faaliyet gösteren şirketler yapı itibarıyla dörde ayrılmaktadır.

• Ürün Üreticileri (OEM),

• Sistem Entegratörleri

• Anahtar Teslim Proje Üreten EPC Firmaları

• Son Kullanıcılar/İdareler

Kontrolmatik sektörde sistem entegratörü ve anahtar teslim proje üreten EPC firması konumundadır.


Sistem Entegratörü, bileşenin alt sistemlerini bir bütün halinde bir araya getirme ve bu alt sistemlerin sistem entegrasyonu olarak bilinen bir uygulama olarak birlikte çalışmasını sağlama konusunda uzmanlaşmış şirketlerdir. Ayrıca bu şirketler sistemlerin ihtiyaç duyduğu dağıtılmış ve merkezi kontrol sistemlerini de kurarak otomasyon sorunlarını da çözmektedirler. Kontrolmatik, sistem entegratörü olarak müşterilerin ihtiyaç duyduğu kontrol sistemleri, otomasyon sistemleri, koruma sistemleri, acil durdurma sistemleri ve endüstriyel yazılımlara ilişkin projeleri üstlenmektedir. Bu projeler son kullanıcıya doğrudan fatura edilen tekil işlerden oluşabildiği gibi, daha kapsamlı bir projenin alt yüklenicisi olarak yüklenici firmaya fatura edilen tekil işlerden oluşabilmektedir.

Kontrolmatik, aldığı anahtar teslim EPC projelerde mühendislik, dizayn, satın alma, montaj, kurulum, test ve devreye alma faaliyetlerini tek bir sözleşme kapsamında ana yüklenici olarak müşterilerine sunmaktadır. Ana yüklenici olarak Kontrolmatik, gerekli görülmesi halinde projenin bir kısmını alt yüklenicilerle gerçekleştirmektedir. Sektördeki projeler ise yeni ve rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Yeni projeler genellikle daha büyük bir EPC projesinin bir parçasını oluştururken, rehabilitasyon projeleri çalışan işletmelerdeki yenileme ve genişleme işlerinden oluşur ve genellikle sektöre yönelik tekil projeler halinde olmaktadır. Projelerin kamu kuruluşları tarafından ihale usulüyle satın alması yapılmakta, özel sektör tarafında ise davet ve teklif üzerinden ilerlemektedir. Sektörde faaliyet gösteren büyük şirketlerin çoğunluğu OEM olarak ürün üretmekle birlikte kendilerine ait mühendislik ve proje ekipleri de bulunmaktadır.


Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve IoT

Endüstriyel Haberleşme, ürün anlamında ethernet switch, medya dönüştürücü (fiber-bakır), router, SDH, multiplexer, modem, güvenlik duvarı (firewall) ve gateway ile bu ürünleri kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ağ analiz ve yönetim yazılımı ile ağ güvenlik yazılımı ve tüm bu sistemlerin entegrasyon, mühendislik ve kurulum hizmetlerinden, bilgi güvenliği ve IoT ise sahada bulunan IoT tabanlı sensör ve saha ekipmanları, IoT platformları ve yazılımları, data analitik yazılımları, deep learning, machine learning algoritma ve yazılımları, uçtan uca siber güvenlik analiz, pasif dinleme, aktif müdahale tüm yazılım ve ekipmanları ile tüm entegrasyon, PKI servisleri, MDS (Managed Detection Services) Servisleri, Penetrasyon Testleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır. Bu segmente ait uçtan uca projenin akışı ise şu şekilde özetlenebilir; sahada fiziksel olarak bulunan tank, kazan, trafo, generator, reaktör gibi ekipmanlara ait verilerin sensorler ile elde edilip haberleşme sistemleri (kablolu ya da kablosuz) ile verilerin merkezi bir bilgisayara ya da veri merkezine aktarılması, bu merkezlerde özel yazılımlar ile verinin analizi, raporlanması, simülasyonu ve kontrolünün yapılması, çıkan sonuçlar ile geleceğe yönelik tahminlerin yapılması ve gerekli bakım ve işletme koşullarının planlanması, bütün bu fiziksel ve siber sistemlerin oluşabilecek siber saldırılara karşı korunması için veri güvenliği ve siber güvenlik yazılım ve donanımlarının kurulması kapsamdaki işlerin hemen hemen tüm aşamalarını oluşturmaktadır. Kontrolmatik, bu akışa göre uçtan uca çözüm üreten ve ürün geliştirici (tedariki yapılan donanım üzerinde geliştirilen yazılımlar) olarak hizmet verebilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren şirketler ürün üreticileri, distribütörler, entegratörler (üreticilerin çözüm ortakları) ve son kullanıcılar olarak ayrılmaktadır. Ürünlerin daha çok distribütörler aracılığıyla satışı yapılmakta ve projeler çoğunlukla üreticilerin çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

Günümüz elektrik şebekeleri, güç üretimi, iletimi, dağıtımı, korunması ve ölçümü için yeni teknolojiler ve tekniklerin yanı sıra boyut ve karmaşıklıkları ile karakterize edilir. Bu güç sistemleri yüksek, orta veya düşük gerilim seviyelerinde çalışabilir. Güç sistemleri, elektrik üretimi için gereken türbin, generatörlerden başlayarak iletim ve dağıtım için gereken tüm şalt ekipmanları ve trafolar ile sistemlerin koruma ve kontrolü için gereken tüm teknoloji altyapıları ve kontrol sistemleri ile dev bir ürün ve hizmetler topluluğudur. Kontrolmatik sektörde enerji santrallerinin, elektrik dağıtım ve iletim merkezlerinin planlanması ve yapımı için gerekli tüm mühendislik çalışmalarını gerçekleştirmekte, enerji santrallerinde sistemin güvenli bir şekilde merkezi bir noktadan yönetimi için gerekli kontrol sistemlerini ve üretilen enerjinin iletilebilmesi için gerekli elektrik ve operasyonel teknoloji altyapısını tedarikiyle birlikte kurmakta ve işletmeye hazır hale getirmektedir. Elektriğin iletimi ve dağıtımı için gerekli trafo merkezlerindeki tüm teknoloji ve altyapı paketlerini sağlayarak Anahtar Teslim Proje Üreten EPC hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte Kontrolmatik, sistem entegratörü olarak son kullanıcıya doğrudan fatura edilen tekil işler veya daha kapsamlı bir projenin alt yüklenicisi olarak yüklenici firmaya fatura edilen tekil işlerde de hizmet vermektedir.


Müşteri Portföyü ve Referanslar

GE (General Electric): Kontrolmatik, Türkiye, Afganistan ve Sudan hudutları dahilinde devre kesme şalterleri, yüksek gerilim ve güç trafoları gibi ekipmanların, sistemlerin, parçaların ve yardımcı tesisat ürünlerinin satılması ve hizmetlerin sağlanması amacıyla General Electric International Inc. ile 2019 ve 2020 yıllarında yetkili kanal partnerliği, yetkili satıcılık ve yetkili katma değerli satıcılık sözleşmeleri imzalamıştır.


Baker Hughes: Kontrolmatik, Baker Hughes’e ait nükleer endüstri hariç diğer tüm alanlarda kontrol mühendisliği ürün veya hizmetlerinin satılması kapsamında 2019 yılında yetkili satıcı ve yetkili distribütörlük anlaşması imzalamıştır.


ABB (ABBN: SIX Swiss Ex): Kontrolmatik ABB ile 10 yılı aşkın süredir çözüm ortaklığı yapmakta, 2019 itibariyle Generatör Uyartım Sistemleri bölümleriyle küresel ölçekte, Drive bölümü ile Türkiye ofisi üzerinden partnerliği devam etmektedir.


Fortinet: Fortinet tarafından verilen yetkili satıcılık sertifikası ile Kontrolmatik, Fortinet’in siber güvenlik ekipmanlarını partner ve entegratör sıfatıyla satmaya yetkili bulunmaktadır. Bu kapsamda Fortinet ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendi müşterilerine siber güvenlik ve haberleşme çözümleri sunmaktadır.


Osisoft: Kontrolmatik in Osisoft ile partnerliği bulunmaktadır ve bu kapsamda Kontrolmatik, OsiSoft ürünlerini kullanarak kendi müşterilerine endüstriyel veri tabanı çözümleri sunmaktadır.


Nozomi: OT ve IoT güvenliğinde faaliyet gösteren alanında öncü olan firma kritik altyapı, enerji, imalat, madencilik, ulaşım, bina otomasyonu ve diğer OT siteleri için siber güvenlik görünürlüğünü birleştirerek dijital dönüşümü işleri yapmaktadır.


Finansal Görünüm ve Değerlendirme

2023 ikinci çeyrekte gelir artışı %18 olurken 6 aylık büyüme %76 olmuştur. Karlılığı daha düşük olan yurtiçi satışların gelirdeki ağırlığının artması henüz gelire yansımamış projelerin maliyet ve giderleri gibi etkiler brüt kârı baskılamıştır.

Ticari alacaklardaki yüksek döviz pozisyonu FAVÖK marjını desteklerken 2Ç22’de %41,9 olan FAVÖK marjı 2Ç23’te %47,8’e yükselmiştir. Net karda yatırım faaliyetlerinden gelirler ve ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle 2Ç23’te 1,5 katlık artış yaşanmıştır. Artan faaliyet hacmine paralel yükselen işletme sermayesi ihtiyacı ile yapılan yatırımlar finansman ihtiyacını artırırken 2022 sonunda net nakit pozisyonu 30 Haziran 2023 itibariyle 1.240 milyon TL net borca dönmüştür.

Şirket istikrarlı ve ciddi bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Mevcut gelirler Sistem Entegrasyonu, Controlix ve Progresiva segmentlerinden oluşmakta olup, Pomega ve McFly 2023 dördüncü çeyreğinde finansallara katkı sağlamaya başlayacaktır.

Sektördeki bariyer yapısından dolayı, ancak daha küçük projeler tamamlandığı takdirde daha büyük projeler üstlenilebilmektedir. Afrika ve Orta Doğu gibi riskli coğrafyalarda büyük şirketler ülke riskini almak istememektedir. 2021 yılında başlanan ve 2023 yılında da devam etmekte olan yatırımlar finansman ihtiyacının artmasında etkili olmuştur.

2Ç23’te %18 Gelir Büyümesi gerçekleşmiştir. Bunun sebepleri;

*Daha Büyük Projeler Üstlenebilme

*Yeteneği Sayesinde Proje Boyutlarında Artış

*%65’ten Fazla Döviz Bazlı Gelir

*Döviz Kurlarında Yükseliş

*Karlı Projelere Odaklanma Proje Tamamlamalarında Artış

*Bilinirlik Artışı

*Ar-Ge Projelerinin Gelire Katkısı


Şirketin brüt karı ve favök'ü düşüş gösterirken net karını ciddi oranda yükselmiştir.

Borçluluk

Şirketin kısa vadeli ve uzun vadeli borçları bulunmaktadır. Ayrıca şirket döviz bazlı da borçlanmıştır. Fakat şirket ödemelerini uzun yıllara bölmüştür. Şirketin gelirlerinin belirli bir bölümünün döviz bazlı olması ve özkaynaklarının borçlarının altında olması sebebiyle borçlarını ödeyememe gibi bir sorun görülmemektedir.


Şirket aynı zamanda ciddi oranda yatırım yapmaya da devam etmektedir. Son dönemde yapılan yatırımlar gelirlerin %60'ına denk gelmektedir. Bu kadar yüksek oranda yatırım yapmasına rağmen şirket özkaynak karlılığını arttırabilmiş ve net kar marjını ciddi oranda yükseltebilmiştir. Şirket borçlarını iyi yönetebilmiş olması sebebiyle (uygun cari oran ve likidite oranı)daha fazla borçlanma kapasitesine de sahiptir diyebilir. Bu sebepten ötürü şirket yatırımlarına kat ve kat devam edebilir. Net kar marjının bu kadar yüksek olmasının sebepleri de güçlü döviz pozisyonu ve ertelenmiş vergi geliri etkisidir.

FAVÖK ve Brüt Kar marjlarındaki düşüşün sebebinin, karlılığı düşük yurt içi satışların ağırlığının artması ve henüz gelire yansımamış projelerin maliyet ve giderleri gibi etkilerle bir miktar gerileme olduğu düşünülmektedir.


Hedef Fiyat ve Değerlendirme

Portföyümde de bulunan Kontrolmatik hakkında aslında söylenecek ek bir yorumum yok. Yukarıda yazanlar zaten beni yatırımcı olmaya ikna etmiştir. Şirketin gelecek öngörüleri ile gelecekte ciddi oranda getiriler sağlayacağını söyleyebilirim.

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Genç Adam tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Genç Adam sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Genç Adam tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Genç Adam sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

Genç Adam., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Yatırım Finansman adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sitede yer alan Genç Adam. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Genç Adam'a aittir.


318 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page