top of page

Türkiye'nin Birleşimi - Birleşim Mühendislik


Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2002 yılında kurulmuş olup, inşaat sektörünün alt kolu olan mekanik tesisat taahhüt sektöründe faaliyet göstermektedir. Faaliyetleri kapsamında hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler, iş ve yaşam merkezleri, rezidans ve lüks konut gibi farklı kullanım amaçlı binaların mekanik tesisat konularında, projelendirme aşamasından devreye alma aşamasına kadar genel ihtiyaçtan doğan hizmetleri vermektedir.


Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu Başkanı - Mesut Altan

Yıldız Teknik Üniversitesi - Makina Mühendisliği

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İdris Çakır

İstanbul Teknik Üniversitesi - Makina Mühendisliği

İbrahim Biner - Üye

İstanbul Teknik Üniversitesi - Makine Fakültesi

Alev Dumanlı - Bağımsız Üye

Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat

Gültekin Portioğlu - Bağımsız Üye

İstanbul Teknik Üniversitesi - Denizcilik Fakültesi Makina Mühendisliği


Bağlı Ortaklıklar


Şirket, faaliyet göstermeye başladığı 2002 yılından bu yana, inşaat sektörünün alt kolu olan elektromekanik taahhüt sektöründe büyük ölçekli bina ve yapı projelerinde mekanik tesisat taahhüt işlerinde uzmanlaşmış alt yüklenici olarak yer almıştır. Şirket’in ana faaliyet alanı, her türlü ticari ve endüstriyel yapının mekanik tesisat uygulamalarının yapılmasıdır. Şirket’in 2013 yılında %100 hissesini satın aldığı ve finansal tablolarını tam konsolide ettiği Erde Mühendislik elektrik tesisatı taahhüt sektöründe 1978 yılından itibaren sahip olduğu tecrübe ile Şirket ile benzer iş kollarında ve projelerde yer alan ve elektrik tesisatı uygulamalarında uzmanlaşmış bir alt yüklenici şirketidir. Erde Mühendislik’in Şirket grubuna katılması ile birlikte Birleşim Mühendislik teklif verdiği projelerin hem mekanik hem de elektrik tesisat işlerine teklif verme kabiliyetine ulaşmıştır ve bu şekilde faaliyet gösterdiği sektörde önemli bir büyüme ve üstünlük kazanmıştır.

Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, hastaneler, oteller, ofisler, iş merkezleri ve yüksek binalar, alışveriş merkezleri ve yaşam alanı projeleri, endüstriyel tesisler ve karma projeler başta olmak üzere inşaat sektöründeki nitelikli projelerin elektrik ve mekanik tesisat işlerini üstlenmektedir. Şirketler farklı sektörlerdeki yatırımların hayata geçirilmesinde görev almakta olup, bu durum, Şirketler’e inşaat sektörü içerisinde iş çeşitliliği sağlamaktadır. Şirketler yeni yatırımların mekanik ve elektrik tesisat işlerini üstlendiği kadar, mevcut yapıların yenilenmesi de Şirketler’in faaliyet alanları arasındadır.

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Santrallerine (GES) yönelik proje geliştirme aşamasından finansmana, santralin kurulumundan işletmesine kadar 2020 yılından beri faaliyet gösteren Solar Santral şirketinin %70 hissesi 28 milyon TL bedelle satın alınarak, 2022 sonu itibarıyla bağlı ortaklıklar arasına katılmıştır. Solar Santral 2023 yılı Temmuz ayında Makedonya’da proje geliştirmek amacıyla %100 bağlı ortaklık olarak şirket kuruluşunu gerçekleştirmiştir.


Mekanik Tesisat Taahhüt Faaliyetleri

Mekanik tesisat, bir yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin ve birbirleri ile uyumlu çalışan sistemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Makine mühendisliğinin etkinlik alanına giren bir mühendislik dalı olan mekanik tesisat hizmetleri, inşaat ve yapı işlerinde yaşam standardı ve konforunu arttırmaya yönelik uygulamaları içermektedir. Mekanik sistemler, kâğıt, tekstil, ilaç, kimya, elektronik, laboratuvar, veri merkezi, savunma sanayi gibi endüstriyel tesislerde ve hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım, yanık tedavi gibi üst düzeyde hijyenik ortam gerektiren bölümlerinde hayati öneme sahiptir. Şirket mekanik tesisat taahhüt işlerinde çoğunluğu binalarda bulunması zorunlu çeşitli ana bileşenleri uygulamaktadır. Şirket’in faaliyetleri mekanik tesisatının tüm bileşenlerini kapsamakta olup, hem yeni inşa edilen yapılarda sıfırdan kurulum, hem de mevcut yapılardaki onarım ve yenileme taahhüt işlerini içermektedir.

Isıtma ve Soğutma Tesisatı

Mekanik tesisat taahhüt işlerinin en sık uygulanan ana bileşenidir. Dış hava sıcaklığı kış aylarında çok düştüğü ve yaz aylarında çok yükseldiği için ortamların ısıtılması ve soğutulması gerekir. Bir ve birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ya da düşürmek ve belirli sıcaklıkta kararlı bir şekilde tutma işlemi ısıtma ve soğutma sistemleri ile sağlanmaktadır. Isıl konfor günümüzde yalnız insanlar için değil bütün hassas cihaz ve makineler için de gereklidir. Projelerdeki uygulamada genellikle merkezi ısıtma tesisatı tercih edilmektedir. Yapıların bodrum katlarında veya çatı katlarında kazan daireleri tesis etmek suretiyle, kazanlarda üretilen ısı enerjisinin taşıyıcı bir akışkan olan su veya su buharı vasıtasıyla istenen ortamlara yerleştirilmiş ısıtıcılara gönderilmesiyle ısıtma, mekanik odalarında tesis edilen soğutma grupları vasıtasıyla ise soğutma 15 gerçekleştirilmektedir.

Havalandırma Tesisatı

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek maksadıyla farklı yöntemlerle ve çeşitli araçlar kullanarak, dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınması işlemidir. Bunun yanında ürünlerin, cihazların, gıdaların ve bazı ticari malzemelerin nemden korunarak saklanması amacına da hizmet eder. Havalandırma sisteminde havanın hareketini sağlayan fanlar, havanın taşınmasını gerçekleştiren hava kanalları ve havanın ortama düzgün ve sessiz bir şekilde dağıtılmasını temin eden menfezler; sistemin temel elemanlarını oluştururlar. Sıhhi Tesisat Sıhhi tesisat, bir kaynaktan alınan suyun her yapıya temiz olarak ulaştırılması, pis suyun boşaltılması ve kullanılan pis suyun dışarı atılması için ekipman ve boru hatlarının kurulumu işlemidir. Dolayısıyla sıhhi tesisat temiz su ve pis su tesisatlarının tamamını kapsamaktadır. Yapı içerisinde bulunan lavabolar, duş tekneleri, bideler, evyeler, banyo küvetleri, klozetler, giderler, bataryalar, hidroforlar, su arıtma sistemleri, su sayaçları, su depoları, klor dozaj cihazları ve su filtreleri başlıca sıhhi tesisat elemanlarındandır.

Yangın Tesisatı

Yangın tesisatı, itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları sağlamak için bir yapıda oluşturulan her türlü önlem faaliyetidir. Yangını algılamakla görevli sensörlerden gelen sinyal ile harekete geçen özel pompalar ve özel borulama sisteminin ucunda belli kurallara göre yerleştirilen sprinklerler, en temel yangın söndürme sistemini oluşturmaktadır. Yangın anında oluşan dumanın insanlara zarar vermeden uzaklaştırılmasını hedefleyen duman egzoz sistemleri de yangın tesisatına dâhildir.


Güneş Enerjisi Tesisatı

Güneşten gelen enerjinin sıcak su temini için kullanımıdır. Güneş enerjisinin ısıya dönüştürülmesi için ekipman ve malzemeler dışında sıhhi tesisatta kullanılan ekipman ve malzemelerin uygulanmasıdır. Bazı binalarda kullanılmaktadır. Doğal Gaz Tesisatı Yapılarda gerek ısınma, gerekse pişirme amacıyla kullanmak üzere, şehir şebekesinden alınan doğal gazın güvenli bir şekilde kullanım noktasına ulaştırılması için ekipman ve malzemelerin uygulanmasıdır.

Basınçlı Hava Tesisatı

Tüm endüstriyel tesislerde ve birçok genel hizmet yapılarında, çeşitli makinaların temel enerjisini sağlamak üzere yüksek basınçlı hava kullanılmaktadır. Kompresörler, kurutucular, filtreler, basınç düşürücüler ve bunların giriş çıkışlarında kullanılan özel vanalar, uygulamanın ana bileşenleridir.


Medikal Gaz Tesisatı

Sağlık tesislerinde; hastalarda tanı, tedavi, terapi, uyutma gibi işlemler için ve operasyon odalarında cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan gazların, güvenli şekilde dağıtımının yapıldığı tesisat şeklidir.

Çamaşırhane ve Mutfak Tesisatı

Belli büyüklüğün üzerindeki her türlü mutfak ve çamaşırhane makinalarının ihtiyacı olan temiz su, pis su ve elektrik bağlantılarının yapıldığı tesisat şeklidir.


Su Buharı ve Kondens Suyu Tesisatı

Genellikle endüstride proses ve/veya ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere alçak veya yüksek basınçlı su buharının, güvenli bir şekilde dağıtımının yapıldığı tesisat şeklidir. Buhar kazanları, buhar seperatörleri, kondenstoplar ve buna benzer özel buhar armatürleri, sistemin ana unsurlarını oluşturmaktadır.


Havuz Tesisatı

Yüzme havuzları ve süs havuzlarında filtreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri ve su altı aydınlatma lambalarını içeren tesisat kategorisidir.

Bina Otomasyon ve Bina Yönetim Sistemleri (BOS/BMS)

Proseslerin gerçekleştirilmesinde insanın görevini otomatik olarak kontrol etme, izleme görevini yapan sistemlerdir. Diğer tesisat sistemleri dâhil olmak üzere, bir yapıda bulunan her türlü mekanik ve elektrik ekipman ve sistemin en verimli ve istenilen zaman dilimlerinde çalışmasını sağlayan, çıkan arızalarda yedek cihazı hemen devreye sokan, arıza durumlarında uyaran, işletmenin tüm elektrikli ekipmanlarının çalışma parametrelerini takip ederek bakım zamanlarını bildiren, kısacası işletmenin beyni olan yazılım ve donanım bütünüdür.


Elektrik Tesisatı Taahhüt Faaliyetleri

Elektrik tesisatı, elektrik enerjisi kullanan her türlü cihaz ve sisteme elektrik iletiminin güvenli bir şekilde yapılmasıdır. Bir yapıda trafodan başlayarak son tüketiciye kadar olan panoları, kabloları, tavaları, motorları, kompanzasyonu, jeneratörleri, elektrik makinelerini, aydınlatmayı, prizleri, asansörleri, zayıf akım sistemlerini, alarm, uydu, güvenlik ve TV sistemlerini kapsamaktadır. Erde Mühendislik elektrik tesisatı taahhüt işlerinde çoğunluğu binalarda bulunması zorunlu çeşitli ana bileşenleri uygulamaktadır. Erde Mühendislik’in faaliyetleri elektrik tesisatının tüm bileşenlerini kapsamakta olup, hem yeni inşa edilen yapılarda sıfırdan kurulum, hem de mevcut yapılardaki onarım ve yenileme taahhüt işlerini içermektedir.

Güç Dağıtım Sistemleri

Alçak gerilim güç dağıtımı, priz tesisatı, mekanik tesisat için güç dağıtımı - motor beslemeleri alt başlıklarından oluşmaktadır. Yedek Güç Sistemleri Dizel jeneratör grubu, kesintisiz güç kaynağı (UPS), merkezi akümülatör grubu ile ilgili sistem uygulamalarını kapsamaktadır. Aydınlatma Sistemleri Genel aydınlatma, çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması, acil durum aydınlatması, dış aydınlatma (çevre aydınlatması), özel aydınlatma, aydınlatma kontrolü - karartma gibi sistemlerdir.


Reaktif Güç Kompanzasyonu

Reaktif gücü dengeleme ve akım ile gerilim arasında oluşan faz farkını olabildiğince azaltma işlemidir. Eğer reaktif güç kompanzasyonu yapılmazsa, şebekede kayıplar oluşur. İletim hatları ve kablolar daha fazla akım çeker ve bu yüzden büyük gerilim düşümleri meydana gelir.


Koruma Sistemleri

Topraklama tesisi, yıldırımdan koruma sistemi, aşırı gerilimden koruma, aşırı akımdan koruma, artık akım koruması ve dolaylı dokunmaya karşı koruma sistemleri olarak uygulanmaktadır.


Özel Sistemler

Kongre ile konferans sistemleri, simültane tercüme sistemi, ses ve görüntü sistemleri, tıbbi çağrı sistemleri, elektronik sıra çağrı sistemleri, bilgi (enformasyon) sistemleri, aydınlatma otomasyonu, yapısal kablolama, petrokimya ve rafineri elektrik sistemleri gibi farklı sistem türlerini içermektedir.


Güvenlik Sistemleri

CCTV sistemi, hırsız alarm sistemleri, geçiş kontrol sistemi, elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi, gaz algılama sistemi, su basması algılama ve alarm sistemleridir. İletişim Sistemleri Telefon, bilgi iletişim ağı, TV sistemleri, müzik yayın - anons sistemi, çağrı sistemi, merkezi saat sistemi ve Intercom sistemlerinden oluşmaktadır.

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Herhangi bir yapının yangına karşı korunması amacıyla, ısı ve duman sensörleri üzerinden algılanan yangın bilgisinin mekanik söndürme sistemlerine iletilmesi ve aynı zamanda ilgili mercilere alarm verilmesini hedefleyen sistemlerdir.


TAD (Test, Ayar, Dengeleme) İşlemleri

Şirket ağırlıklı olarak mekanik taahhüt işlerinde projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreç olan TAD işlemlerini uygulamaktadır. TAD işlemleri, işletmeye kurulan bütün mekanik sistemlerin ve uygulamaların, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının yapıldığını teyit eder ve belgelendirir. İşletmeye alınan bir sistemin ayarlanmasını, dengeye getirilmesini ve enerjinin en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar. TAD işlemleri uygulanan işlerde işletmeye almadan sonra işleyen garanti sürecinde gelen arızalı ve hatalı iş bildirimleri daha az olmaktadır. TAD işlemleri, güncel kalibrasyon sertifikalarına sahip cihazlar ile deneyimi ve becerileri sertifika ile belgelendirilmiş kişiler tarafından yerine getirtilmektedir. Şirket sektördeki çoğu elektromekanik firmasından farklı olarak bünyesinde TAD işlemleri yapan ekip bulundurmaktadır. Bu sayede projenin başından sonuna kadar gereken kalite süreçlerinin iyi yönetilmesini ve belgelendirilmesini sağlamaktadır.

Güneş Enerjisi Santralleri Taahhüt Faaliyetleri

GES Kurulumu (Çatı ve Arazi GES)

GES Bakım-Onarım Faaliyetleri

GES Arazisi Geliştirme


Öne Çıkan Projeler


Devam Eden Projeler – Birleşim Mühendislik ve Erde Mühendislik

• Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

• Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Faz 2

• Borsa İstanbul İstanbul Finans Merkezi Ofisi Faz 2

• Medipol Acıbadem Hastanesi

• Vakıfbank Genel Müdürlüğü Faz 2 24

• Trendyol Ankara Lojistik Aktarma Merkezi Projesi

• Çukurova Havalimanı

• Perspektif Akzirve Konut Projesi

• Acarlar Verde Konut Projesi

• Gaziantep Şehir Hastanesi

• Çekmeköy Medistate Hastanesi

• Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Konut Projesi 3461/1 Parsel

• Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Konut Projesi 3466/1 Parsel

• Dilovası Sanayi Merkezi

• Kalyon Ankara Güneş Paneli Fabrikası Faz 3

• Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi

• Eyüp Sultan Göktürk Konutları

• Macaristan Şişecam Fabrikası

Devam Eden Projeler – Solar Santral Enerji

• Makedonya’da, Entra Energy DOO Skopje, 4 adet güneş enerjisi santrali kurulumu projesi (20,3 MW)

• Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma için güneş enerjisi santrali kurulumu projesi • Japonya Merkezli Aisin Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. güneş enerjisi santrali kurulumu ön anlaşması

• Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. güneş enerjisi santrali kurulumu projesi ön anlaşması


Finansal Durum

Şirket’in 30.09.2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hasılatı yeni projelerin alınmasının etkisiyle %133,26 oranında artarak, 897.7 milyon TL’den 2.094 milyon TL’ye yükselmiştir. Brüt kâr ise %139.3 oranında artmış ve 267.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde net kâr 119.7 milyon TL iken %205,77 oranında artarak 366 milyon TL seviyesine yükselmiştir. FAVÖK ise %134,3 artışla 185 milyon TL olmuştur. Şirket’in yüklenici ve/veya alt yüklenici sıfatıyla üstlendiği yıllara yaygın ısıtma ve soğutma sistemleri ile mekanik ve elektrik tesisatı inşaatı işleri ile ilgili sözleşmeleri tamamlanma oranı dikkate alınarak hasılata yansıtılmaktadır. Dolayısıyla hasılattaki artış veya azalışlar üstlenilen projelerin fiziki tamamlanma derecesine ve projenin sözleşme bedeline göre dönemler itibarıyla değişkenlik göstermektedir. Şirket ve bağlı ortaklığının devam eden projeleri aşağıda yer almakta olup, backlog rakamı 4.4 milyar TL’ye ulaşmıştır.


Hedef Fiyat Tahmini ve Gelecek Öngörüleri

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Genç Adam tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Genç Adam sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Genç Adam tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Genç Adam sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

Genç Adam., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Genç Adam web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Genç Adam adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sitede yer alan Genç Adam. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Genç Adam'a aittir.

124 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page