top of page

Yüzünü Güneşe Dönen Şirket - Smart Güneş


Enerji şirektlerini araştırıp yeni şeyler öğrenmeye tam gaz devam ediyoruz. Bir diğer gözde enerji şirketimiz Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlıca başlayalım!


Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı

Her zaman şirketin ne iş yaptığından önce yönetim kuruluna ve ortaklık yapısına bakarım. Yönetim kesinlikle işinin ehli olmalı.

Şirktin yaklaşık %25'i halka açık kısımdan oluşmakta. Kalan paylar ise Smart Holding Anonim Şirketi tarafından yönetilmektedir. Kimmiş bu Smart Holding? Bakalım:

Yönetim kadrosunun deneyimlerini ve CV'lerini ayrıca incelemenizi öneririm. Gerçekten incelediğim şirketler arasında en iyi kadro bu olabilir. Yönetim ile ilgili daha fazla söze gerek yok. Şimdi ortaklıklara ve iştiraklere bir göz atalım.


Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Yurtiçinde ve yurtdışında şirketin güneş enerjisi panelleri kurulumu, teslimi ve mühendislik işlemleri için sahip olduğu farklı şirketler olduğunu görmekteyiz.


Şirketin Ana Faaliyet Alanları Şirket güneş enerjisi sektöründe bir üretim ve değer mühendisliği merkezi olma hedefi ile 2014 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Şirketimiz, faaliyet yılı itibarıyla güneşten elektrik enerjisi üretimi için panel üretimi yapmakta olup doğrudan elektrik enerjisi ve/veya yenilenebilir enerji üretmemektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 21.02.2023 tarihinde hazırlanan ve 24.02.2025’e kadar geçerliliği olan Kapasite Raporu’na göre Şirket, %90 verim ile saatte 475 güneş paneli üretim kabiliyetine sahiptir. Yurt dışı satış stratejisi kapsamında etki alanını geliştirmek için Şirketimiz, Ukrayna’da 22.01.2019 tarihinde Smart Solar Ukr LLC ve Almanya’da 22.02.2019 tarihinde Smart Solar Technology GmbH ve 27.02.2019 tarihinde Icarus Solar GmbH ticaret unvanlı bağlı ortaklıklarını kurmuştur. Ayrıca İspanya ve Hollanda’da kurulması planlanan şirketlerle ilgili olarak; Şirket yurtdışı iş ve proje geliştirme hedefleri doğrultusunda İspanya’da Güneş enerjisi teknolojileri alanında faaliyet gösterecek 50.000 EURO sermayeli Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada ünvanlı şirket ile Hollanda’da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV ünvanlı 50.000 EURO sermayeli bir şirket kurulmasına ve yeni kurulacak iki şirketin sermayelerine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. 18 Şirketimizin müşteri portföyü içerisinde özel sektör kuruluşları ile son kullanıcılar yer almaktadır ve çoğunlukla oluşturulan bayilik, aracılık yahut distribütörlük ağı kurulmaksızın direkt satış kanalı tercih edilmektedir. Bu müşteri portföyüne güneş paneli satışı ile mühendislik ve projelendirme hizmetleri sunulmaktadır. Şirketimiz hammadde ve ticari mal tedariklerini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan farklı tedarikçilerden yaptığı alımlar ile gerçekleştirmektedir.

Güneş Enerjisi Panelleri

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan farklı standartlarda birçok tipte ve özellikte güneş paneli üretimi yapan Şirket, ürettiği bu ürünlerin aynı zamanda ihracatını da yapmaktadır. ITRPV ve Fraunhofer ISE tarafından düzenlenen sektör raporları, günümüzde büyük yüzey alanlı (Big cell) ve bifacial hücrelerin giderek daha fazla tercih edildiğine işaret etmektedir. Bu eğilim göz önünde bulundurularak Şirketimiz de yatırımlarını bu doğrultuda yapmıştır. Hücre boyutlarının artması ile artık tam hücre kullanılmamakta, 1/2 veya 1/3 hücreler, hücrelerin lazer kesim ile iki eş ve üç eş parçaya kesilmiş halleri, tercih edilmektedir. Bu teknoloji ile direnç kayıplarının azalması sayesinde M2 (156,75 mm) hücrelerde %3 mertebesinde olan hücreden panele geçiş kayıpları M6 (166 mm) hücrelerde daha düşük gerçekleşmektedir (Pozitif Tolerans).

Ayrıca, Şirketimiz, müşterilerine ve sektöre en iyi hizmeti sunabilmek için katma değer yaratma ilkesini uygulamaya çalışmaktadır. Bu nedenle katma değerleri nihai müşterilerine aktarmak için çalışma kriterlerine uyan, ana dağıtıcılar, bayiler, uygulamacılar, EPC firmaları gibi aracılar ile iş birliği içerisinde faaliyette bulunabilmektedir. Belirtilen bu aracılar üzerinden, FV paneller, invertörler, solar kablolar, solar bataryalar, solar aydınlatma, ev şarj üniteleri ve konstrüksiyon sistemleri ürünlerini, nihai müşterilerine GES, Çatı GES ya da konut uygulamalarında faydalanabilmeleri için sunmaktadır. Şirketimizin ürettiği güneş panelleri ISO 9002:2015 kalite ve güvence sertifikasyonlarına sahiptir. Şirket, güneş pilleri, güneş panelleri, güneş kolektörleri, fotovoltaik birimler, iletkenler, silikon malzemeleri kullanarak üretimi ve satışı konusunda ISO 9002:2015 sertifikasına sahiptir. Şirketimiz tarafından piyasa uygulamalarına paralel şekilde söz konusu ürün sertifikaları, sona erme tarihlerine göre yenilenecektir.

Mühendislik ve Projelendirme

Şirket bünyesinde sektör tecrübesine sahip EPC(Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) ekibi bulunmaktadır. Şirket, güneş enerjisi santralleri için proje geliştirme, mühendislik, arazi seçimi, santral bileşenleri temini ve anahtar teslimi GES kurulum hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda mühendislik ve projelendirme ekibi, müşterilerin beklentilerini ve sistem gereksinimlerini karşılamak adına müşterilerle, ekipman tedarikçileriyle, özel sektör ve kamu görevlileriyle ve üreticilerle koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışındaki projelere mühendislik tasarım hizmetlerini kapsamaktadır. Şirket’imiz, müşterilerinin beklentilerini karşılamak adına tüm disiplinlerde (inşaat, mekanik, elektrik işleri) ilgili ülke standartlarına tam uyumlu olarak, her proje özelindeki ihtiyaçlara göre tasarım yapmaktadır.

Şirketi’mizin hizmet kalemleri arasında, sektörde faaliyet göstermekte olan mevcut GES’lerin üretim kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak talep üzerine GES projelerini inceleyerek bunların panel yenileme ve santral bileşenleri güçlendirme ihtiyaçlarını belirlemek, bu yönde mühendislik, projelendirme ve uygulama hizmetleri sunmak da bulunmaktadır. Şirket’imiz, bu mühendislik hizmetleri kapsamında, güneş enerjisi santrallerinin aktif olarak işletmede kalması ve maksimum performans ile beklenen üretim değerlerinin elde edilmesi, santralin daha uzun ömürlü olması ve yatırımın geri dönüş süresinin kısaltılması için bakım onarım hizmeti de vermektedir.

Bu kapsamda Şirketin sunmakta olduğu bakım onarım hizmetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• GES Arıza Müdahale

• Hızlı Yedek Parça Temini

• GES Teknik Servis Hizmeti

• Koruyucu ve Önleyici Bakım Faaliyetleri

• Uzaktan İzleme ile Performans Takibi

• Raporlama

• Mekanik ve Elektriksel Periyodik Kontrolleri

• Güneş Paneli ve Saha Temizliği.

Arazi Seçimi Danışmanlığı

Şirket, güneş santrali projelerinde müşterilerine arazi seçimi konusunda da destek vermektedir. Arazi seçimi için güneş potansiyeli durumu, arazinin toprak yapısı (topografik yapısı), gölgelenme durumu, arazinin kirlenme ve tozlanma durumu, arazinin ENH(elektrik iletim hattı) ile olan ilişkisi, hava şartlarının uygunluğu ve ulaşım yollarının durumu incelenmektedir. Akabinde saha yerleşimi optimum verimlilik düzeyinde Şirket tarafından kurgulanır ve PVsyst gibi yazılımlar (Güneş FV sistemlere yönelik çözümler sunan ve fotovoltaik sistemlerin tasarımının gerçekleştirildiği yazılım sistemi) kullanılarak üretim simülasyonu oluşturulur.

Santral Bileşenleri Temini

Şirket’imizin faaliyetleri süresince edindiği tecrübe ve tedarikçi ilişkileri ile, çalıştığı projelerde gerekli olan bütün ürün ve hizmetlerin rekabetçi şartlarda tedarik edilmesi konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca gerekli lojistik organizasyonların yapılması konusunda da danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Sektörde dünyanın önde gelen fuarlarını, teknoloji enstitülerini, test laboratuvarlarını bütün sistem bileşenleri için takip eden Şirket’imiz, bu sayede güneş paneli teknolojileri, eviriciler, transformatörler, en verimli kablolama ile az kayıplı elektrik sistem tasarımları konusunda yetkinlik kazanmaktadır. Şirketi’mizin tedarikçiler ile olan uzun süreli ilişkileri, satın alma sürecinde müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve kaliteli çözümleri daha rekabetçi fiyatlarla sunabilmesine imkân vermektedir. Şirketi’mizin müşterilerine ürettiği güneş panelleri dışında temin ettiği santral bileşenlerini oluşturan ana ekipmanların başlıcaları aşağıdakilerdir:

• Invertör

• OG Hücre ve Beton Köşk

• Trafo

• Taşıyıcı Konstrüksiyon

• Kablo

• Elektrik Panosu

• Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Malzemeleri

• Kablo Taşıma Sistemleri

• Çevre Güvenlik ve Koruma Sistemleri

• SCADA ve İzleme Sistemleri

• Hava İstasyonları

• ENH Malzemeleri


Anahtar Teslimi GES Kurulum Hizmeti

Şirket’imiz, müşterilerine anahtar teslimi GES kurulum hizmeti de sunmaktadır. Şirket’imizin bu kapsamdaki temel uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

• Büyük Ölçekli Ticari Saha Projeleri (10 MW üstü güç)

• Orta Ölçekli Ticari ve Öz Tüketim Temelli Saha Projeleri (10 MW altı güç)

• Büyük ve Orta Ölçekli Ticari ve Öz Tüketim Temelli Çatı Projeleri (1 MW üstü güç)

• Orta Ölçekli Şebekeden Bağımsız / Micro Grid Projeleri (1 MW altı güç)

• Fotovoltaik ile Entegre Hibrit Projeler (Güneş dışındaki kaynaklardan enerji üretimi gerçekleştiren tesislerle güneş enerjisinin beraber kullanıldığı enerji üretim projeleri)


Şirket bugüne kadar edindiği tecrübeler ışığında, dünyanın her yerinde proje geliştirme, mühendislik hizmetleri, EPC, BOT ve BOO alanlarında faaliyet göstermektedir. Teknik ve finansal fizibilite çalışması ile başlayan anahtar teslim GES kurulum hizmeti süreci; arazi seçimi, santral inşası, proje onay ve kabul işlemleri, ENH projelendirmesi ve kurulumu, test ve devreye alma, trafo merkezi ve dağıtım merkezi tasarımı ve kurulumunu kapsamaktadır. 2022 yılında toplam kurulu gücü 96,39 MWp olan 26 EPC projesini tamamlayan Smart Güneş Teknolojileri, kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projelerin sayısını 100+, faaliyete aldığı kapasiteyi ise 300+ MWp’ye ulaştırmıştır.

Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulması

Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulması projemiz kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı”na yaptığımız başvurunun desteklenmesine karar verildi. Solargize markası ile işletmesini yürüteceğimiz elektrikli araçlar şarj ağımız için “EPDK Şarj Ağı İşletmeci Lisansı”nı almak üzere başvurularımızı tamamladık. Smart Güneş Teknolojileri olarak bu alandaki yatırımlarımızı ulusal mobiliteye temiz enerji sağlamak amacıyla kesintisiz olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Hizmet vereceğimiz şarj ağımıza sağlayacağımız elektrik enerjisi, IREC sertifikalı güneş enerji santrallerimizden gelen sıfır karbon ayak izli temiz enerji ile sağlanacak. Bu doğrultuda, Şirketimizin “Akıllı Şehircilik ve Yeşil Mobilite” konularında faaliyetlerini yürütmek için “Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş.”yi %100 bağlı ortaklığımız şeklinde faaliyete geçirdik. Şubat ayında Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş, EPDK’nın 23.02.2023 tarihli onayı ile 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansını almış bulunmaktadır.


Yatırımlar

İzmir Aliağa OSB’de 50.000 m2 ’lik arazi alanı içerisinde 38.000 m2 ’lik kapalı alan içerisinde FV panel üretim tesisi devreye alınmıştır. FV hücre ve panel yatırımı kapsamında 4 adet parseli kapsayan toplamda 58.309 m2 yer tahsisi sağlanmış olup, yatırımların inşaat projeleri devam etmektedir. Şirket, hücre yatırımıyla dikey entegrasyon sağlamayı, ihracat potansiyelini artırmayı ve yerli hücre üretimi sayesinde Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve uluslararası piyasalarda birçok ülkeye ulaşmayı hedeflemektedir. Yapılacak olan yatırımlarla ilk aşamada en az 1.200 MW Mono Perc Hücre Üretim ve en az 1.200 MW Güneş Paneli Üretim kapasitesine sahip olunması planlanmaktadır. Bahsedilen tüm kapasiteler full cell hücre kullanılan üretim yöntemleri için geçerli olup, günümüzde çok sık kullanılan ve Şirketimizinde gerçekleştirdiği half cell hücre kullanılan üretim yönteminde kapasitelerin yarısı dikkate alınmalıdır.

8 Nisan 2022 tarihinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştır. Bu sonuca bağlı olarak Grup’umuz, faaliyetleri içerisine güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi faaliyetini de katmış olup, 100 MWe GES kapasitesine karşılık 130-MWp 140 MWp güç aralığında santral kurulması planlanmaktadır.

Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla, Bulgaristan'da Şirketimiz ile benzer faaliyetlerde bulunacak, benzer operasyonları yürütecek Smart Solar Technologies unvanlı yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 2 bölgede uzun vadede 3 GW üretim kapasitesine kadar güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. ABD’de kurulacak tesisler için yer tespiti konusunda alternatifler en aza indirilmiş olup, teşvikler ve kurulum için geçerli yasal diğer süreçler de devam etmektedir. Çin'de satın alma ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, tedarikçiler ile üretim ve kalite süreçlerinin kontrolü amacıyla yeni bir Şirket kurulmasına ve bu Şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Marin Güneş Paneli Tasarımı ve Akıllı Denizcilik Sistemi: Projenin amacı, ağır deniz koşullarına karşı yüksek mukavemetli güneş panelleri geliştirmek, yeni konstrüksiyon sisteminin mekanik yükleri tolere edebilecek şekilde tasarlamak, sistemde kullanılacak elektriksel ve mekanik ekipmanları projelendirmek ile sistemin ölçü ve kontrol sistemini tasarlamak ve gemide kullanılan mevcut sisteme entegrasyonunu sağlamaktır.


Üretim Hattında Görüntü İşleme ile Panel Kalitesinin Artırılması: Projenin amacı, insan veya ekipman hatası kaynaklı busbar-ribbon lehimleme kalitesini artırarak güneş panelinin ömrünü olumsuz etkileyecek faktörleri en aza indirmek, busbar-bağlantı kutusu lehimleme kalitesini artırarak panel ömrünü olumsuz yönde etkileyecek faktörleri en aza indirmek ile panellerin veriminin üretim hattında optimize etmek ve insan veya ekipman hatalarından kaynaklanan bağlantı kayıplarının sahada sebep olduğu problemleri en aza indirmektir.


FV Tabanlı, Taşınabilir, Yeşil Hidrojen ve Yakıt Hücresi Sistemi: Projenin amacı, geleceğin enerji taşıyıcısı olan hidrojeni güneş enerjisi kullanarak üretip taşınabilir hale getirerek erişilebilir kılmak, elektrik enerjisinin gerekli olduğu ancak ulaşımının zor olduğu alanlar için güneş enerjisi ile çalışan pratik yeşil hidrojen çözümü oluşturmak, sistemi gerektiğinde taşınabilir hale getirerek sistem boyutunun optimizasyonunu sağlamak ve mevcut sistemlerden farklı olarak ayarlanabilir sistem boyutu geliştirmektir.


Yeni Nesil Organik Solar Hücresi Donör Malzeme Sentezi: Projenin amacı yeni nesil akseptör gruplarına uygun donör malzemesi tasarlamak, sentezini gerçekleştirmek, oluşturulan yeni donör malzemesi ile yüksek verimli, stabil organik solar hücre tasarımını gerçekleştirmek ve oluşturulan yeni sentez metodu ile toksik olmayan, üretimi kolay bir proses oluşturmaktır.


Albedo Etkili Polimer Film Sentezi: Projenin amacı albedo etkili polimerik film tasarlayarak modül verimini arttırmak ve tasarlanan filmin ışın saçımının yanı sıra sıcaklık oluşumunu da engelleyerek verim kayıplarının önüne geçmektir.


Lazer Kesim Parametrelerinin Hücre/Modül Gücü Üzerindeki Etkisi: Projenin amacı lazer kesim cihazının parametrelerinin mikro çatlak ve hücre gücü üzerindeki etkisini araştırmak, mikro çatlak oluşumunu minimuma indirmek ve kesimden kaynaklı güç kayıplarını azaltmaktır.

Şirket Ar-Ge'ye yatırımlarını sürdürmekte farklı aranlarda farklı proje geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Teknoloji şirketlerinde ar-ge faaliyetleri önemli bir husustur.

Şirket bu faaliyetlerde yatırım ve proje teşviklerinden de oldukça faydalanmaktadır. Bu teşviklerin konuları:

a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

b) KDV İstisnası,

c) KDV İadesi,

ç) Vergi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),

d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),

e) Nitelikli Personel Desteği (azami 120.000.000 TL),

f) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100.000.000 TL'yi aşamamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si),

g) Yatırım yeri tahsisi

gibi alanlardan oluşmaktadır.


Finansal Tablolar ve Özet

Şirketimizin faaliyetlerine bağlı olarak, yıllar itibarıyla gerçekleşen büyüme ve gelişim paralelinde, finansal sonuçlar olumlu gerçekleşmiş, satışlar ve kârlılık değerlerinde artış gözlemlenmiştir. Bu büyümeye bağlı olarak, Şirket’imizin varlıkları artmış, işletme sermayesi kalemlerinde artış söz konusu olmuştur. Şirket’imizin ürün satışları ve hammadde alımları yabancı para cinsinden olup, dönemler itibarıyla operasyonel büyümenin yanında dövize dayalı faaliyetlerin de büyümede etkisi söz konusu olmuştur. Şirketimizin 2023 1.yarıyıl sonu hasılatı bir önceki döneme göre %222 oranında artarak 2 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin yıllar itibarıyla satış miktarlarındaki artış, üretim ve verilen hizmetlerde kapasite artışları, verimlilik artışı, ülkemizde ve dünya genelinde yenilenebilir enerjiye ve güneş enerjisine ilginin artışı, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışında bilinirliliğinin ve yetkinliğinin artıyor olmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu duruma paralel olarak brüt karlılık da artış göstermiş olup, 2023 1.yıl sonu itibarıyla bir önceki döneme kıyasla %298 artışla 407,7 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Başarılı ve etkin faaliyet ve operasyon yönetimi neticesinde Şirketimizin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2023 1.yarıyıl sonu % 433 artış göstererek, 580 Milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2023 yılı ilk yarıyıl sonu finansman gideri öncesi faaliyet karı, 2022 yılının ilk yarıyılına göre %546 oranında artarak 602 Milyon TL’ye yükselmiştir. Yatırımlara bağlı olarak artan finansman giderlerine rağmen, başarılı ve etkin operasyonel ve finansal performans sonrası konsolide net kar 2023 yılı ilk yarı yılı sonunda %469 oranında artışla 426,4 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz genel olarak işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak ve stratejisine uygun olarak kapasite artışı üzerine yatırımlarını finanse etmek için nakde gereksinim duymakta olup bu sermaye gereksinimi ağırlıklı olarak faaliyetlerinden elde ettiği nakitle finanse etmeyi amaçlamakta, yatırımların büyüklüğüne bağlı olarak dış kaynak kullanımı da gerçekleştirmektedir. Uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar, yatırımlara paralel kullanılan dış kaynaklardan kaynaklanmaktadır.


Gelecek Öngörüleri ve Hedef Fiyat

Yönetim kadrosundan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine, yatırımlarından ar-ge faaliyetlerine kadar bir çok konuya değindik. Şirketin güneş panel üretim kapasitesi, yurtdışı ve yurtiçi anahtar teslim veya direkt panel üretimi ve mühendislik çalışmaları ile sektörde öncü konumdadır. Yatırımların ve teşviklerin artmasıyla şirketin ilerleyen zamanlarda sektörde çok daha iyi yerlere geleceği öngörülmektedir. Satışların ve karların istikrarlı bir biçimde korunacağına ve hatta artış göstereceğine, şirketin stratejik biçimde hammadde ve malzemelerin çoğunlukla yurtdışından tedarik etmesine rağmen doğru borçlanma ve maliyetle alımların yapıldığı göz önüne alındığında şirketin gelecek dönemde olası risklere karşı hazır durumda olduğu öngörülmektedir. Bütün bu varsayımlar doğrultusunda şirketin geleceğe dönük fiyat tahminine beraber bakalım.

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan bilgiler Genç Adam tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Genç Adam sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Genç Adam tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Genç Adam sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayımlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Temel Analiz Verileri Fast Web Mali Analiz tarafından sağlanmaktadır.

Genç Adam., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Yatırım Finansman adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sitede yer alan Genç Adam. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Genç Adam'a aittir.


Kaynak: Smart Güneş Enerji Teknolojileri A.Ş. Faaliyet Raporu


369 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page